Uw browser versie is niet langer ondersteund door Dynamic Brussels!

Om Dynamic Brussels en al zijn functies te kunnen gebruiken, moet u een recente browser gebruiken. Om uw huidige browser te upgraden of om een nieuwe te installeren, gebruik de volgende iconen.

Microsoft Internet Explorer Google Chrome Apple Safari Mozilla Firefox

Home  |   Een aanvraag indienen  |   Mijn Account fr/nl

Een jong en levendig Gewest

De projetcoproep dynamic.brussels-Enn jong en levendig Gewest seizoen 2021-2022 is nu afgsloten. 

Ter versterking van het nationale en internationale imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrijven wij jaarlijks een projectopreop uit voor sportverenigingen. De projectoproep wil in het Gewest sportsclubs ondersteunen die met jongeren werken, alsook verenigingen met projecten die de stad aangenamer en levendigermakenvia sportbeoefening. 

 

Wilt u uw projetc voorbereiden voor het seizoen 2022-2023?

Voor de algemene voowaarden van deze projectoproep kan u altijd het reglement. inkijken. 

 

Tot ziens in het voorjaar 2022!